Oferta

Księgi handlowe:

 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • dekretacja,
 • wprowadzenie dokumentów do ksiąg i rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • sporządzanie, na podstawie ksiąg i ewidencji, deklaracji podatkowych CIT, VAT, AKC miesięcznych i ich przesyłanie do urzędów,
 • sprawozdanie finansowe roczne,
 • w ramach ceny za prowadzenie ksiąg dzielimy się również swoją wiedzą rachunkową i podatkową w zakresie objętym ewidencją księgową oraz osobiście odbieramy dokumenty z siedziby klienta,
 • możliwość pracy w siedzibie klienta.

Księga przychodów i rozchodów (ewidencja przychodów - ryczałt):

 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • wprowadzenie dokumentów do ksiąg i rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • sporządzanie, na podstawie ksiąg i ewidencji, deklaracji podatkowych PIT, VAT, AKC miesięcznych i ich przesyłanie do urzędów,
 • roczne rozliczenie właścicieli (bez odliczeń i ulg),
 • w ramach ceny za prowadzenie ksiąg dzielimy się również swoją wiedzą podatkową w zakresie objętym ewidencją księgową.

Kadry i płace:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów oraz aneksów,
 • dokumentacja kadrowa (urlopy, zwolnienia, świadectwa pracy, itp.),
 • zasiłki chorobowe, opiekuńcze,
 • zgłoszenia i wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • sporządzanie deklaracji PIT i ubezpieczeniowych,
 • przesyłanie deklaracji do jednostek terenowych ZUS i US.

Ewidencja magazynowa i fakturowanie:

 • prowadzenie ewidencji magazynowej: dokumenty przyjęć i wydań - na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • kontrola rentowności sprzedaży,
 • przekazywanie wystawionych dokumentów do kontrahentów klienta lub jego siedziby, na bieżąco,
 • możliwość sporządzania raportów kasowych (usługa dodatkowa).